Ylioppilaskirjoitukset Sotungin etälukiossa

Syksyn 2015 YO-kirjoituksiin ilmoittautuminen 4.5.2015 - 29.5.2015 klo 12.00 mennessä.  
Ylioppilaskirjoituksiin liittyvien asioiden yhteyshenkilö etälukiossa on opinto-ohjaaja Elina Korkea-aho
([email protected] / p. 040-7551481).
 
>> ILMOITTAUTUMISLOMAKE << - TULOSTA JA PALAUTA HENKILÖKOHTAISESTI ELINA KORKEA-AHOLLE. 
 
 

Kirjoitusten varsinaiset lautakunnan tulokset on julkaistaan jokaiselle kirjoituksiin osallistuneelle henkilökohtaisesti, omassa Wilmassaan kohdassa "Tulosteet" --> "Etälukiolaisen YO-tulokset".
Kevään kirjoitusten tulokset saapuvat arviolta viikolla 21.
Syksyn kirjoitusten tulokset saapuvat arviolta viikolla 46.

 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE (linkki)
KOEPÄIVÄT  (linkki)
YTL:n infokirje, Syksy 2015  (linkki)
PISTERAJAT (linkki)
Ylioppilastutkintolautakunnan etusivulle  (linkki)

 

 

 

Sotungin etälukio - yo-tutkinto

Yo-tutkintoon voit osallistua, kun olet suorittanut kirjoitusaineen pakolliset kurssit.
Yo-tutkintoon voit osallistua myös ammatillisen tutkinnon pohjalta.
Tutkinnon saaminen edellyttää neljän pakollisen kokeen hyväksyttyä suorittamista, ja lukion oppimäärän tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon hyväksyttyä suorittamista.

Sotungin etälukiolla on jo kymmenen vuoden kokemus etäopetuksesta. Olemme itsenäinen koulu, jolla on kokeneet ja motivoituneet opettajat. Keväällä 2009 Sotungin etälukion yo-tulokset olivat Suomen aikuislukioiden neljänneksi parhaat.

Ylioppilastutkintoasetuksen mukaan jokaisen kokelaan on kirjoitettava neljä pakollista koetta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe tai vaihtoehtoisesti suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi kokelaan on suoritettava seuraavista vaihtoehdoista pakollisena vähintään kolme koetta:


- toisen kotimaisen kielen koe
- vieraan kielen koe
- matematiikan koe tai
- reaaliaineen koe


siten, että vähintään yksi edellämainituista on laajan oppimäärän mukainen eli A-tasoinen koe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu riippumatta siitä minkä laajuisia kursseja on suorittanut.
Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman reaaliaineen kokeen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi eri reaaliaineen koetta. Reaalikokeet on jaettu kahdelle eri päivälle seuraavasti:

Yhtenä reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista:
psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia

Toisena reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista:
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto

Päivien järjestys voi vaihtua vuosittain.

Sotungin etälukion (1999) yo-kirjoitusten ainevastaavat opettajat

Syksy 2014

Kevät 2015

Biologia

Pennanen Harri

Biologia

Pennanen Harri

Englanti

Rytkönen Heidi

Englanti

Rytkönen Heidi

Espanja

Hakaniemi Saila

Espanja

Hakaniemi Saila

Elämänkatsomustieto

Masalin Markus

Elämänkatsomustieto

Masalin Markus

Filosofia

Masalin Markus

Filosofia

Masalin Markus

Fysiikka

Karvinen Jukka

Fysiikka

Karvinen Jukka

Historia

Mölsä Jukka

Historia

Mölsä Jukka

Kemia

Paavola Karri

Kemia

Paavola Karri

Maantiede

Pennanen Harri

Maantiede

Pennanen Harri

Matematiikka, lyhyt

Karpin Miika

Matematiikka, lyhyt

Karpin Miika

Matematiikka, pitkä

Keskinen Matti

Matematiikka, pitkä

Keskinen Matti

Psykologia

Havana Teija

Psykologia

Havana Teija

Ranska

Kaskela Merja

Ranska

Kaskela Merja

Ruotsi

Kaskela Merja

Ruotsi

Kaskela Merja

S2

Heikkilä Heidi

S2

Heikkilä Heidi

Saksa

Hirvonen Juha

Saksa

Hirvonen Juha

Terveystieto

Kukkola Kirsi

Terveystieto

Kukkola Kirsi

Uskonto

Havana Teija

Uskonto

Havana Teija

Venäjä

Reponen Anu

Venäjä

Reponen Anu

Yhteiskuntaoppi

Puikko Jyrki

Yhteiskuntaoppi

Puikko Jyrki

Äidinkieli

Heikkilä Heidi

Äidinkieli

Heikkilä Heidi

 

ERITYISJÄRJESTELYT YLIOPPILASKIRJOITUKSISSA

Jos sinulla on todettu lukihäiriö, voit anoa erillisjärjestelyjä tai arvosanan korottamista yo-kokeessa. Tällöin sinun tulee hankkia uusi lukihäiriötä koskeva lausunto nimenomaan yo-koetta silmälläpitäen. Lukihäiriö voi olla lievä, keskivaikea tai vaikea.

       Jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea, voit hakea koetilanteeseen erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä haetaan silloin, kun ilmoittaudut kirjoituksiin ensimmäistä kertaa. Erityisjärjestelyt voivat olla esim. pidennetty koeaika tai pidennetyt tauot kuullunymmärtämiskokeessa.

Jos sinulla todetaan lievä lukihäiriö, voit saada enintään yhden arvosanan korotuksen silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Sama koskee keskivaikeaa tai vaikeaa lukihäiriötä, jos et ole halunnut hakea erityisjärjestelyjä itse koetilanteeseen. Lukilausunnon tulee olla laadittu ennen kuin ilmoittaudut ensimmäiseen yo-kokeeseesi. Tutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta, erityisjärjestelyistä tai lukilausunnon perusteella korotetusta arvosanasta.

      Saadaksesi erityisjärjestelyt sinun tulee hankkia lukilausunnot kahdelta lausunnonantajalta (yksi lausunto erityisopettajalta, psykologilta tai neuropsykologilta, toinen lausunto neurologilta tai foniatrilta). Hakemus tehdään ylioppilastutkintolautakunnan laatimaan lomakkeeseen. Voit kysyä apua opolta. Asia kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen ensimmäisiin kirjoituksiin ilmoittautumista.

ERITYISJÄRJESTELYHAKEMUS on oltava Ylioppilastutkintolautakunnassa kevään kirjoitusten osalta viimeistään 23.11. ja syksyn kirjoitusten osalta viimeistään 23.4.

      Jos virallinen äidinkielesi on muu kuin suomi, voit pyytää äidinkielenopettajalta vieraskielisyystodistuksen. Ilmoita tästä todistuksesta jokaisen yo-ilmoittautumisen yhteydessä.

      Myös sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen perusteella voi anoa erityisjärjestelyjä tai ne voidaan ottaa huomioon arvostelussa. Hakemus erityisjärjestelyistä tehdään myös kirjallisesti YTL:n laatimalle lomakkeelle silloin, kun ilmoittaudut ensimmäistä kertaa kirjoituksiin. Hakemukseen liitetään erikoislääkärin lausunto. Jos et ole hakenut erityisjärjestelyjä, YTL voi ottaa sairauden huomioon arvostelussa. Tässäkin asiassa voit kääntyä oposi puoleen.

   Lisätietoja www.ylioppilastutkinto.fi